Ved å fylle ut dette skjemaet kan du søke om å bli mottaker av eksterne varer som distribueres av TINE Distribusjonssalg.

Som mottaker har du mulighet til å motta varer fra produsenter som distribuerer varer med TINE.

Kundeopplysninger

Kundeinformasjon

Type mottakssted

Gjennomgang av leveringsforhold

Fra
Til
Fra
Til
Fra
Til

Kontaktperson ved levering

Alternativ kontaktperson ved levering

Leveringsforholdene skal tilfredsstille generelle HMS-krav. Ser TINE det nødvendig så utføres det en befaringsrapport.

Bestiller

Bestiller vil få beskjed på denne e-post adressen når den nye mottakeren er klar